Εταιρικό Προφίλ

Οι μέτοχοι που  απαρτίζουν την εταιρεία διαθέτουν επιστημονική – τεχνική κατάρτιση, καθώς και πολυετή εμπειρία τόσο στη χρήση δικτύων όσο και στην κατασκευή και λειτουργία Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας. Πολύ χρήσιμη μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης η εμπειρία στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων χρήσης ενός υδραυλικού δικτύου, με θετικό αντίκτυπο για όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες.
Συγκεκριμένα η Εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Π.Ε. Α.Ε.  έχει συμβληθεί από το 1999 με τον Τ.Ο.Ε.Β. (τοπικός οργανισμός εγγείων Βελτιώσεων) Βέροιας .Σκοπός της συμφωνίας ήταν η παραχώρηση χρήσης για 50 έτη ,ενός τμήματος χαλύβδινου αγωγού του τοπικού Δικτύου Άρδευσης για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας , με αντάλλαγμα ετήσιο ενοίκιο.
Η σύμβαση σήμερα είναι σε πλήρη ισχύ , τα δύο μέρη είναι απόλυτα ικανοποιημένα , καθώς επίσης και η ελληνική οικονομία, καθώς το 34% (Ελληνική φορολογία Ανωνύμων Εταιρειών) των καθαρών κερδών καταλήγει στην κυβέρνηση.
Το υδραυλικό δίκτυο λειτουργεί αρμονικά και με απόλυτη προτεραιότητα της αρδευτικής χρήσης , κάτι που ικανοποιεί απόλυτα τον ΤΟΕΒ. Παράλληλα η εταιρεία παραγωγής ενέργειας έχει εξειδικευτεί στην, όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη, κοινή χρήση του αγωγού.
Η πολυετής (ήδη 12) λειτουργία του Μικρού Υ/Η σταθμού “Σαραντόβρυσες”  κατατάσσει την εταιρεία στις πιο αποδοτικές από άποψη παραγόμενων Kwh ανά εγκατεστημένο KW με ποσοστό 78%.