Βιογραφικό

Οικονομίδης Κωνσταντίνος

Οικονομίδης Κωνσταντίνος, γεννηθείς στη Βέροια την 01.01.1969 κάτοικος Βέροιας Αμπελοκήπων 60 , τκ 59100.τηλ +306932603050, φαξ +302331028590, e-mail: ekon@mtel.gr

Οικογενειακή κατάσταση:

Παντρεμένος με δύο Τέκνα.

Ακαδημαϊκά προσόντα:

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήματος Οικονομικού Νομικής Α.Π.Θ., μεταπτυχιακό : International marketing στο Hochschule fuer Wirtschaft Pforzheim.

Επαγγελματική εμπειρία:

Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Π.Ε. Α.Ε. παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ από ιδρύσεως (1999) έως σήμερα. Η συγκεκριμένη εταιρεία λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2001 έναν Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,57 MW . Επίσης έχει στην κατοχή της μία άδεια παραγωγού και άδεια εγκατάστασης ενός ακόμη , ισχύος 0.54 MW.

Νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της Εταιρείας ΑΦΟΙ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΊΔΗ Ο.Ε. παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ από ιδρύσεως (2007) έως σήμερα. Η συγκεκριμένη εταιρεία κατασκευάζει ήδη έναν Υ/Η Σ ισχύος 0,15 MW , Επίσης έχει στην κατοχή της μία άδεια παραγωγού ενός ακόμη , ισχύος 0.83 MW.

Νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της Εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΊΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. παραγωγής αλεύρων ζωοτροφών, από το 1995 (τρίτη γενεά) έως σήμερα.

Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα:

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)